Jak připojit smartphone k síti Wi-Fi

Vstup

Internet je považován za dostupný, pokud jej lze použít bez ohledu na rychlost a objem stažených informací. 3G Internet lze stěží považovat za plně dostupné, protože to není vždy rychlé a často poměrně drahé. Wi-Fi je jen schopen tuto situaci napravit. Je k dispozici na mnoha veřejných místech, směrovače jsou umístěny téměř v každé domácnosti. Mělo by být vše správně nastaveno.

Připojení Wi-Fi v telefonu se může jevit jako jednoduchá otázka, ale ne pro začátečníky, kteří ještě neznají Android nebo iOS. Tato instrukce je jim určena.

Zapnout Wi-Fi na Android

Chcete-li nastavit bezdrátový internet, musíte nejprve spustit modul Wi-Fi. To se provádí kliknutím na ikonu bezdrátového připojení v oznamovací liště ve stavovém řádku. Posuňte prst po obrazovce shora dolů, vyberte ikonu v pravém rohu, mezi zvýrazněnými ikonami, najděte ikonu Wi-Fi a klikněte na ni.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít toto schéma, povolte přístup do nabídky nastavení. Přejděte do Nastavení → Bezdrátové sítě → Wi-Fi → Povolit.

Konfigurace sítě Wi-Fi v systému Android

Poté vyberte síť, ke které se připojujete. Když používáte stavový řádek, podržte na několik sekund ikonu připojení a poté uvidíte seznam dostupných připojení. Pokud je kódován, zadejte přístupové heslo. Pokud jej budete používat pravidelně, zaškrtněte políčko „Zapamatovat“.

Pokud jste povolili přístup přes menu nastavení, na rozdíl od posuvníku pro vložení vstupte do menu Wi-Fi, po kterém budou zobrazena možná připojení. Proveďte výše popsané operace.

Chcete-li nakonfigurovat telefon pro připojení k nové síti, postupujte takto. Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí uloženého spojení, zařízení se bude moci automaticky připojit.

Pokud používáte Wi-Fi v hlavní budově, můžete nastavit internet přímo přes router. V každém z nich je k dispozici zabezpečené tlačítko WPS, které umožňuje připojit jakékoli zařízení pomocí šifrovaného signálu. Chcete-li tuto funkci používat, musíte:

  • Přejděte do Nastavení → Bezdrátové sítě → Wi-Fi, klikněte na ikonu ve tvaru dvou kruhových šipek.
  • Systém vás vyzve k stisknutí tlačítka WPS na směrovači. Vyplňte tento požadavek.
  • Po určité době bude spojení navázáno.

Tato metoda je relevantní pouze doma, protože pokaždé nemusíte zadávat heslo. Samozřejmě, že v kavárně nebo obchodě ji nebudete používat.

Připojení Wi-Fi v systému iOS

Připojení k systému iOS se ve skutečnosti neliší od systému Android. Chcete-li telefon připojit k síti Wi-Fi, přejděte do Nastavení → Wi-Fi, aktivujte posuvník Zapnuto. Poté vyberte ze seznamu požadovanou síť, v případě potřeby zadejte heslo a - vítejte na Internetu. Konfigurace Wi-Fi na iOS není naprosto obtížná.

Připojení k sítím Wi-Fi zařízení iOS

Počínaje operačním systémem iOS 7 můžete rychle připojit zařízení k bezdrátovému připojení prostřednictvím Control Center. Přejeďte prstem nahoru od dolní části obrazovky, klepněte na ikonu Wi-Fi, vyberte požadované připojení ze seznamu, zadejte přístupový kód a připojte se.

V budoucnu bude telefon sám komunikovat s vybranou sítí, jednou v oblasti pokrytí. Pokud to nechcete, klikněte na připojení a vyberte možnost Zapomenout tuto síť. Kromě toho můžete ručně upravit kritéria, jako je adresa IP, DNS a maska ​​podsítě. Chcete-li to provést, na kartě "Statické" vlastnosti zadejte potřebná data.

Pokud něco nefunguje

V tomto případě nikoho neobviňujte. Často stačí restartovat router a připojení bude fungovat správně. Také to nebolí kontrolovat nastavení telefonu, zadali jste něco omylem.

Závěr

Všichni uživatelé pravidelně čelí problému připojení telefonu k síti Wi-Fi. Doufáme, že po přečtení tohoto průvodce nebudete mít takové otázky.

Používáte v telefonu Wi-Fi? Máte s tím problém? Čekáme na vaše připomínky v komentářích.