Jak zjistit a změnit MAC adresu zařízení?

Mnoho uživatelů má zájem o informace o MAC adresách, IP adresách, které pomáhají lépe porozumět principům počítače, notebooku. Někdy mohou uživatelé zjistit správná nastavení a opravit problém. V některých případech je třeba tyto specifikace změnit, aby byly splněny určité úkoly. Pro uživatele je k dispozici několik způsobů, ale před změnou adresy MAC důrazně doporučujeme zjistit co nejvíce informací o takovém parametru. V opačném případě hrozí nesprávné nastavení, které způsobí poruchu zařízení. Stojí za zmínku, že adresa MAC má různé miniaplikace, včetně směrovače, síťové karty a různých adaptérů Wi-Fi. Velmi často musí změnit oblast nákupu nového počítače nebo přeinstalaci operačního systému.

Existují různé přístupy ke změně fyzické adresy.

Jaká je MAC adresa?

MAC adresa je kombinací abecedních a numerických znaků. Je třeba vědět, že se používají čísla od 0 do 9 a prvních šest písmen latinské abecedy - od A do F. Adresa MAC se skládá z 12 znaků. Jakékoliv síťové zařízení má kombinaci, která jej činí jedinečným. Internetoví poskytovatelé se často váží na adresu MAC.

Je třeba poznamenat, že taková kombinace spolu s IP je nutná pro správné fungování internetu. Při nastavování miniaplikací se uživatelé o této vlastnosti často setkávají. Žádný z nastavení domácího směrovače se například neobejde bez adresy MAC. Z tohoto důvodu musí být všichni vlastníci počítače nebo notebooku schopni pracovat s podobným parametrem a vědět, jak to lze změnit.

Jak rychle a snadno zjistit adresu MAC?

Pokud je váš notebook nebo počítač spuštěn v systému Windows, můžete pomocí několika jednoduchých kroků zjistit potřebná data. Kombinace kláves Win + R zobrazí okno, ve kterém musíte zadat "cmd". Tyto akce spustí příkazový řádek, ve kterém stačí zadat "IPconfig / all" a stiskněte klávesu Enter. Uvidíte seznam všech reálných a virtuálních síťových zařízení vašeho počítače nebo notebooku. Informace o fyzické adrese je adresa MAC.

Existuje ještě jednodušší způsob zobrazení informací o IP a MAC adrese v prostředí Windows - příkaz „getMAC / v / fo list“. Zobrazí se také všechny fyzické adresy síťových zařízení. Rozhraní softwaru systému Windows také umožňuje zobrazit informace o adrese MAC. Otevřete okno Systémové informace pomocí příkazu Win + R - zadejte msinfo32 - stiskněte klávesu Enter - Components - Network - Adapter. Informace o adrese IP se zobrazí ve stejném okně.

Na rozdíl od Windows, pro zjištění MAC adresy pro Linux, musíte v terminálu použít následující příkaz: “ifconfig -a | grep HWaddr. Vlastníci počítače založeného na systému MAC OS musí spustit nastavení systému a přejít do části Síť. Poté otevřete rozšířené možnosti a otevřete Ethernet. Požadovaná data se zobrazí na kartě Hardware. Informace o MAC adresách jsou také uloženy v AirPortu. Jak vidíte, zjištění informací o MAC a IP adresách počítače je ve skutečnosti velmi snadné.

Změňte parametry

Změna adresy MAC je snadná, ale je důležité dodržovat jednoduchá pravidla. Kombinace nemůže začínat číslem 0. Současně musí končit následujícími symboly: A, E, 2 nebo 6. Pouze dodržení této podmínky zajistí, že změněné parametry se projeví. V systému Windows stačí otevřít Správce zařízení. Můžete to provést nejznámějšími způsoby, například prostřednictvím ovládacího panelu. Poté přejděte na kartu Síťové adaptéry a vyhledejte síťový modul gadget, jehož adresu MAC chcete změnit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Poté ihned přepněte na kartu Upřesnit a v seznamu vyhledejte volbu Síťová adresa, po které ji můžete změnit na novou. Stojí za zmínku, že u některých zařízení není tato metoda dostupná.

Nastavení můžete změnit pomocí Editoru registru systému Windows. Je nutné provést příkaz: HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Control - Class - {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Poté se v sekci objeví několik adresářů síťových zařízení. Chcete-li změnit adresu MAC, musíte vybrat příslušnou složku zařízení. Poté následuje DriverDesc v pravé části okna. Potom je třeba provést pravým tlačítkem myši na objekt a provést následující akce: Vytvořit - parametr String, pojmenujte jej NetworkAddress. Poté jej otevřete a zadejte požadovanou hodnotu MAC adresy. Na konci byste měli restartovat software systému Windows.

Je třeba poznamenat, že existují speciální programy, které vám umožní naučit se a měnit parametry, jako je hodnota MAC a IP. V mnoha případech je jejich použití jednodušší než ruční provádění změn. Důležité jsou informace o parametrech síťových zařízení. Umožňuje zkušeným uživatelům nezávisle ladit počítač nebo notebook.