Jak připojit telefon a náhlavní soupravu Bluetooth?

Bluetooth headset je nepostradatelnou věcí pro lidi, kteří tráví spoustu času mluvením na telefonu Android. To vám umožní ponechat vaše ruce volné, ne vzhlížet od hovoru, a zvláště užitečné pro motoristy, kteří jsou neustále v pohybu, nebo prostě, aby komunikace pohodlnější.

Headset umožňuje uživatelům zůstat připojeni

Mnozí z nás, nákup příslušenství "hands-free", nevím, jak připojit bluetooth headset k telefonu. Ve skutečnosti se to děje docela jednoduše, takže se naučme rychle a nezávisle navázat spojení.

Připojení sluchátek

Jak nastavit Bluetooth headset na Android nebo zařízení jiných značek? Před připojením se ujistěte, že má smartphone funkci Bluetooth - v zásadě je v každém moderním přístroji. Je také žádoucí, aby obě zařízení byla nabíjena tak, aby proces Bluetooth spojení nebyl přerušen, pokud je telefon nebo headset vybitý.

Spárování telefonu s platformou Android nebo s jiným systémem a náhlavní soupravou Bluetooth je následující:

  • Zapněte příslušenství handsfree, aktivujte funkci Bluetooth v telefonu - najdete ji v Nastavení, bez ohledu na výrobce nebo systém na miniaplikaci;
  • Nyní v bluetooth headsetu byste měli najít funkční tlačítko, které ho přepne do režimu párování. Ve většině případů je třeba držet hlavní tlačítko a podržet jej několik sekund. Pokud po zapnutí a stisknutí tlačítka bliká LED v různých barvách, znamená to, že se přepnul do režimu párování;
Věnujte pozornost! Pokud jste si právě zakoupili sluchátko s mikrofonem Bluetooth, které nebylo dříve použito pro připojení, nemůžete jej přepnout do stavu párování, ale jednoduše jej zapnout - poprvé, kdy je v tomto režimu automaticky nakonfigurován. Nicméně, pokud byste to nemohli zkombinovat s telefonem Android tímto způsobem, použijte výše uvedené doporučení.
  • Zpět do telefonu - vyhledejte zařízení s aktivovaným Bluetooth;
  • Pokud se v seznamu zobrazí název zařízení Bluetooth, vyberte jej a navažte připojení - nezapomeňte umístit zařízení blízko sebe;

  • Pokud Android vyžaduje zadání PIN kódu, použijte kombinaci čtyř nul, kód 1234, 9999 nebo 0001 - toto jsou nejčastější hesla pro připojení;
  • Po dokončení spárování otevřete spojení s náhlavní soupravou bluetooth na telefonu a zaškrtněte volbu „Zvuk během hovoru“ - je to nutné, aby se při příjmu nebo uskutečnění hovoru celý zvuk přenesl do příslušenství.

Co když se nemohu připojit?

V některých případech, Android nebo zařízení na jiné platformě nepřipojí headset k podpoře a záležitost nemusí být, že přestal fungovat. Proč příslušenství nefunguje správně? Chcete-li to ověřit, doporučujeme provést následující kroky:

  • Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth zapnuto. Možná, že váš model není zapnutý krátce, ale dlouhým stiskem nebo je na něm samostatný vypínač a pokusili jste se jej aktivovat pomocí hlavního tlačítka;

  • Zkontrolujte párování - jak již bylo zmíněno, dříve nakonfigurovaný bluetooth headset, když je připojen k jinému telefonu Android, musí být uveden do režimu párování, aby ho druhý mohl vidět. Totéž platí pro nová ruční zařízení - párování není vždy automaticky zapnuto při prvním spuštění, někdy je třeba tento režim aktivovat ručně a my jsme již určili, jak se to dělá dříve;
  • Možná jste nečekali až do konce procesu párování, nebo se něco přerušilo a je třeba jej opakovat;

  • Zjistěte, zda je baterie vybitá - ano, takové malé příslušenství má také vlastní baterii nebo baterii, která po dlouhém používání zařízení selže a je třeba ji vyměnit. Mimochodem, když byla náhlavní souprava Bluetooth v obchodě po dlouhou dobu, mohla by v tomto případě dokonce vyběhnout. Proto pokud zařízení nefunguje, není důvod okamžitě si myslet, že se jedná o poruchu.

Nyní víte, jak připojit Bluetooth headset k telefonu se systémem Android a nakonfigurovat jej správně. Jak vidíte, tento proces je velmi jednoduchý, provádí se rychle a snadno. Pokud narazíte na problémy s příslušenstvím, věnujte pozornost možným příčinám a způsobům řešení problémů, po kterých můžete bez problémů pohodlně pokračovat v bezdrátové komunikaci.