Nastavení myši Windows

Počítačová myš je nepostradatelným nástrojem pro řízení počítače. Samozřejmě, provádět téměř všechny úkoly, ať už se jedná o spouštění, zavírání programů, polohování, výběr objektů nebo dokonce práci v prohlížeči, je možné z klávesnice pomocí klávesových zkratek, ale je to spíše dočasné řešení v nepřítomnosti manipulátoru. Průměrný uživatel by neměl ani doufat v vysokou rychlost práce v takovýchto neobvyklých podmínkách, takže myš je stále hlavním asistentem při práci s počítačem. Dnes, různé počítačové myši vám umožní vybrat zařízení, které plně splňuje požadavky každého uživatele. Nejčastěji se používají optické LED nebo laserové myši. Typický model se dvěma hlavními tlačítky a kolečkem je dostačující pro každodenní úkoly, zpravidla se s volbou obtěžují pouze hráči. Nicméně, ne každý uživatel dokonce ví, že myš může být přizpůsobena vašim potřebám, a mnoho jednoduše přijmout výchozí nastavení. Standardní parametry jsou často velmi dobře exponované, ale nastavení stále usnadňuje práci s manipulátorem a v některých případech je to prostě nutné. Zvažte, jak konfigurovat myš v systému Windows 7 nebo 10 pomocí standardních nástrojů operačního systému.

Správná práce s myší v systému Windows.

Jak změnit nastavení myši

Herní instance s mnoha dalšími tlačítky jsou konfigurovány pomocí speciálních programů, zatímco pro konfiguraci typického manipulátoru postačují možnosti operačního systému. Nastavení myši v systému Windows 7 je jednoduché:

 • Otevřete "Ovládací panely" (prostřednictvím nabídky Start, zkratky nebo jiné vhodné metody).
 • Přejděte do podkapitoly „Vybavení a zvuk“, kde vybereme možnost „Myš“ (můžete také použít vyhledávací řádek na ovládacím panelu).
 • V novém okně, které se skládá z pěti záložek, jsou všechna základní nastavení manipulátoru.

První záložka je zodpovědná za nastavení konfigurace tlačítka. Zde je možné navzájem měnit jejich funkce, což je velmi užitečné, pokud je levá ruka uživatele ponechána. Za tímto účelem je třeba zkontrolovat položku „Přepínač přiřazení tlačítek“. Zde můžete také změnit rychlost dvojitého kliknutí a také povolit nalepování klíčů, které vám umožní přetahovat a vybírat objekty bez jejich držení myší. Po nastavení potřebných parametrů klikněte na tlačítko "Použít" a aplikujte změny, poté "OK", po kterém se okno zavře.

Zbývající karty nabízejí přizpůsobení dalších funkcí. Pokud například přejdete na "Ukazatele", je zde možnost změnit ukazatel myši a parametry "Pointer" vám umožňují nastavit rychlost pohybu a konfigurovat další pokročilé možnosti. Karta „Kolo“ je zodpovědná za nastavení rolování, „Zařízení“ obsahuje informace o připojených zařízeních (kliknutím na tlačítko „Vlastnosti“ se otevře další okno, kde můžete nejen zobrazit informace, ale také aktualizovat ovladač atd.) Správce zařízení).

Navzdory rozdílům ve funkčnosti OS různých verzí je konfigurace myši ve Windows 10 téměř stejná. Vlastnosti myši jsou dostupné v Ovládacích panelech (v možnostech zobrazení nastavte „Malé ikony“ a hledání požadované položky bude mnohem snazší). Výběrem "Myš" ze seznamu se zobrazí okno se stejnými záložkami, které umožňují konfiguraci zařízení, stejně jako v předchozích verzích operačního systému.

Nastavte citlivost myši

Mnozí z nich ani nepřemýšlejí o úpravách provozu zařízení a pro každodenní úkoly jsou k dispozici standardní výchozí nastavení. Ale hráči nebo uživatelé, jejichž profesionální činnost vyžaduje vysokou přesnost, jsou velmi důležití při nákupu „správné“ myši a při nastavování citlivosti přístroje. V tomto případě je také požadováno nastavení, pokud nenarazíte na kurzor na objekty nebo když se během pohybu ukazatele zjistí jiné nepříjemnosti. V závislosti na pracovním prostředí je nutné změnit citlivost a přizpůsobit ji provedeným úkolům. Tato vlastnost zařízení je zajištěna rozlišením senzoru (CPI nebo DPI - jak konfigurujeme tento parametr myši ve Windows), frekvencí dotazování portu USB a doby odezvy. Pokud nemůžeme změnit vlastnosti, s nimiž je myš od výrobce přiřazena, pak v nastavení můžeme ještě mírně rozptýlit i obyčejnou myš. Zvažte, jak nastavit citlivost myši provedením malých změn nastavení. Parametr můžete změnit v systému Windows 7 takto:

 • Následujte cestu "Ovládací panely" - "Vybavení a zvuk" - "Myš".
 • Přejděte na kartu "Možnosti indexu".
 • V části „Přesunutí“ posuňte posuvník doleva (snížení rychlosti) nebo doprava (zvýšení), to je způsob změny rychlosti kurzoru.
 • Pokud zaškrtnete volbu „Povolit zvýšenou přesnost ukazatele“, kurzor se v blízkosti tlačítek pozastaví - tím lépe je budete bít.
 • Klikněte na "Použít" a poté na "OK".

Druhá metoda, která vám umožní co nejlépe nakonfigurovat DPI myši na G7, zahrnuje použití konzoly Run:

 • V menu vyhledávacího panelu "Start" zadejte dotaz "cmd".
 • Chcete-li zjistit citlivost předepsaného příkazu REG QUERY "HKCU Ovládací panel myš" / v MouseSensitivity.
 • Chcete-li nastavit požadovaný indikátor v příkazovém řádku, zadejte "REG ADD" HKCU Ovládací panel Myš "/ v MouseSensitivity / t REG_SZ / d" nastavte požadovanou hodnotu zde "/ f".
 • Číselná hodnota může být nastavena od 1 do 20, mohou být také použity desetinné zlomky (například 11, 5 atd.).

Chcete-li nastavit rychlost kurzoru myši v systému Windows 10, postupujte takto:

 • Přejděte na "Ovládací panely", kde vybereme "Myš."
 • V "Volbách indexu" posuňte posuvník do požadované polohy.

Pro nastavení citlivosti manipulátoru je také použit speciální software, který vám umožní detailně přizpůsobit přístroj "sám". Mnoho moderních myší má ovladače, které poskytují více možností přizpůsobení. Chcete-li například zvýšit citlivost, nakonfiguruje se frekvence dotazování portu (v nastavení ovladače myši). Pokud se přístroj v soupravě nedostal na disk, můžete si stáhnout software pro konkrétní model na oficiálních stránkách.

Konfigurujte dvojité kliknutí

V různých situacích, například s nezkušenostmi uživatele nebo omezenými fyzickými schopnostmi, může být obtížné vyrovnat se s tlačítky manipulátoru. Mezi parametry zařízení patří také možnost měnit rychlost dvojitého kliknutí. Chcete-li přizpůsobit myš, protože budete pohodlnější, otevřete okno vlastností („Myš“ z „Ovládacího panelu“). V záložce „Tlačítka myši“ přetáhnete posuvník dolů (nebo zvýšíte, je-li to cíl) dvojitým kliknutím. Pro kontrolu v bloku je karta ve formě složky, která napodobuje její otevření dvojitým stisknutím levého tlačítka. Nastavte rychlost a souhlaste se změnami.

Jak nastavit rychlost kola a rolování

Pokud má myš používaná v notebooku nebo PC kolečko, které není u moderních přístrojů neobvyklé, máte možnost tuto kontrolu také přizpůsobit. To vše můžete provést ve stejném okně vlastností myši v záložce "Kolo". Zde uvidíte dva bloky:

 • Vertikální posouvání. Otáčením kolečka nastavte požadovaný počet řádků (nastavte požadovanou hodnotu) nebo jednu obrazovku.
 • Horizontální rolování umožňuje nastavit posouvání na zvolený počet znaků vodorovně (pokud myš podporuje funkci).

Rychlost posouvání můžete také zvýšit v systému Windows 10 následujícím způsobem:

 • Prostřednictvím "Start" přejděte na "Možnosti".
 • Zvolte "Zařízení" - "Myš".
 • Zde můžete procházet při čtení několika řádků najednou, výběrem hodnoty pomocí posuvníku nebo na jedné obrazovce. Kromě toho existuje možnost aktivovat volbu posuvu pro neaktivní okna, když na ně umístíte kurzor (přesunutím přepínače do aktivní polohy).

Jak změnit ukazatel myši

Pokud normy nepřijmete nebo typ kurzoru je unavený, můžete jej změnit v záložce "Ukazatele" okna vlastností myši v systému Windows 10 nebo v jiných verzích. V bloku „Scheme“ je možné instalovat i další obrázky ukazatele, níže v poli nastavení budou viditelné kurzory dostupné pro toto schéma (kliknutím na každý z nich můžete změnit jeho vzhled pouze v tomto schématu výběrem vybraného obrázku). Undo se provede pomocí tlačítka „Default“, tlačítko „Browse“ otevře adresář s existujícími kurzory a pokud chcete zapnout stín ukazatele, zaškrtněte příslušné políčko. Chcete-li správně nastavit kurzor myši, po provedení nezbytných změn klepněte na tlačítko „Použít“ a poté na tlačítko „OK“.

Další tlačítka myši

Pokud máte k dispozici rozšířenou kopii manipulátoru, která obsahuje kromě hlavních přídavných tlačítek, můžete je konfigurovat pomocí speciálního softwaru. Programy určené pro tento účel již obsahují herní a softwarová makra, která vám ušetří nepotřebné kroky konfigurace. V nastavení některých myší je také podporována všestrannost, tj. Změna možností nastavených hodnot tlačítek, což umožňuje zařízení přiřadit velký počet úkolů. V podstatě se používají další tlačítka myši v herních bitvách a umožňují nahradit používání různých klávesových kombinací na klávesnici. Některé modifikace myši jsou schopny provádět příkazy při práci s kanceláří nebo v síti, jakož i vypnutí, restartování počítače, vyvolání nabídky rychlého spuštění atd. Ovladače pro konkrétní model lze nalézt na oficiálních stránkách a konfigurovat myš nejvhodnějším způsobem pro rychlé provádění různých akcí. V nepřítomnosti řidičů budou fungovat i univerzální aplikace.

Chcete-li nastavit další klávesy myši, používají se různé programy, a přestože jejich rozhraní je jiné, všechny pracují na stejném principu se schopností přizpůsobit tlačítka „extra“ pro rychlé provádění různých akcí. Boční tlačítka, stejně jako standardní, jsou již ve výchozím nastavení přiřazena, některé možnosti jsou pro ně převzaty, ale můžete je také přizpůsobit pro své úkoly podle vlastního uvážení. Obrázek myši bude k dispozici v okně programu, kde jsou vizuálně označeny existující klávesy a nastaveny příkazy. Tlačítkům přidělujeme filtry, vytváříme, upravujeme nebo používáme makra připravená k použití.

Další nastavení

Kromě základních parametrů, když je myš konfigurována, můžete také přistoupit k podrobnějšímu seznámení s dostupnými funkcemi. V okně vlastností v záložce Parametry ukazatele je k dispozici možnost, která umožňuje automaticky umístit kurzor na výchozí tlačítko při otevření dialogového okna (například OK, Uložit atd.). V bloku "Viditelnost" můžete konfigurovat nastavení zobrazení kurzoru, například zobrazení ukazatele trasy při jeho pohybu, včetně jeho délky (upraveno přetažením posuvníku), skrytí při psaní nebo pomocí klávesy Ctrl (funkce umožňuje rychle vyhledat na obrazovce skrytý kurzor).

Vzhledem k tomu, že funkčnost systému nepodporuje nastavení multifunkčních myší, v případě herní možnosti je lepší ihned použít speciální aplikaci. Kromě přiřazení kláves můžete také nastavit nebo zakázat podsvícení zařízení pomocí ovladačů. Program pro nastavení podsvícení myši umožňuje provádět nezbytné akce pomocí speciálních tlačítek. Navzdory jednoduchosti zařízení a absenci nutnosti provádět změny pro nespecifickou práci, dokáže i většina běžných počítačových myší mnoho. Některé možnosti leží na povrchu, ale někdy, aby se maximalizoval potenciál myši, musíte v nastavení trochu kopat.