Specifika připojení bezdrátové myši k notebooku nebo počítači

Počítač, přenosný nebo stacionární, již není novinkou pro moderní lidi, je nepostradatelným zařízením pro téměř všechny osoby. Tato zařízení se vyznačují dlouhou historií vývoje, v současné době jsou nepostradatelnými pomocníky doma i v práci, jsou aktivně využívána jak pro profesionální účely, tak pro volný čas, virtuální komunikaci a další běžné úkoly.

V tomto článku budeme hovořit o součástech pro počítačová zařízení, jmenovitě myši, které jsou nepostradatelné pro stacionární počítač, a jsou prvkem pro zjednodušení práce na přenosném zařízení, což je výhodná alternativa k vestavěné dotykové ploše. Pokud byla tato zařízení dříve připojena k počítačovému vybavení výhradně pomocí speciálního kabelu, nyní mobilní, bezdrátové myši, které nevyžadují kontakt, nahrazují standardní příslušenství. Zvažte technické vlastnosti těchto komponentů, jejich princip fungování a specifika připojení různých typů bezdrátových myší k počítačovým zařízením.

Bezdrátová myš: jaký druh zařízení

Bezdrátová myš je zařízení, které se objevilo v průběhu technického evolučního procesu a má podobný účel jako u standardní kabelové myši, ale bezdrátově se připojuje k počítačovému vybavení. Toto technologické řešení zjednodušuje nejen proces připojení zařízení, ale také určuje mobilitu uživatele při používání myši.

V současné době v prodejnách počítačových dílů najdete několik typů bezdrátových jednotek specifického účelu, lišících se technologií připojení, které je třeba vzít v úvahu při volbě manipulátoru pro váš počítač.

Princip činnosti

Funkce bezdrátové myši se v zásadě neliší od práce známého kabelového příslušenství, s výjimkou nepřítomnosti rušivých vodičů, které omezují vzdálenost myši od počítače. Nejdůležitější je připojit bezdrátové příslušenství k notebooku, často provozované v mobilních podmínkách, což komplikuje použití kabelových jednotek.

V závislosti na typu zakoupeného příslušenství se liší princip synchronizace zařízení. Například v současnosti jsou myši, které komunikují s PC přes Bluetooth, považovány za nejoblíbenější, stejně jako modely s rádiovou frekvencí, doplněné speciálním USB přijímačem, který přijímá signál z myši přenášením informací prostřednictvím rádiových frekvenčních kanálů. Nejméně populární jsou indukční doplňky, jejichž princip je způsoben přenosem dat z myši na speciální pad-tablet pomocí indukčních pulzů, a koberec zase vysílá signál přes kabel připojený k PC přes USB kabel.

Rozsah akce

Poloměr manipulativní citlivosti myši počítačovým zařízením je předurčen typem a technickými vlastnostmi příslušenství. Pokud výrobek, který je zakoupen, patří do třídy indukce, neměl by být spotřebič započítáván do dlouhého dosahu: rozsah příslušenství je předem určen délkou šňůry tabletky.

RF modely příslušenství poskytují slušný signál ve vzdálenosti až tří metrů, což je považováno za dobrý indikátor pro upravený manipulátor. Nejspolehlivější a nejodolnější vůči rušení jsou myši, které pracují prostřednictvím přenosu dat přes Bluetooth: dosah signálu může být až deset metrů.

Jak připojit bezdrátovou myš

Specifika propojení počítačového příslušenství pro počítače a tablety má některé zásadní rozdíly oproti podobným zařízením drátového typu. Takové nuance nutí lidi zjistit, jak připojit bezdrátovou myš k notebooku nebo stolnímu počítači, aby se odstranily technické chyby při synchronizaci zařízení, které mohou způsobit další nesprávné fungování příslušenství.

Funkce připojení se liší podle typu vybraného produktu. Podívejme se podrobně na to, jak praktikovat, bez pomoci odborníků, připojit myš bezdrátové třídy k počítači, přenosnému nebo stacionárnímu, se zaměřením na typ příslušenství.

Bluetooth manipulátor

Většina myší s vestavěným modulem Bluetooth se bezproblémově připojuje k notebooku nebo stacionárnímu počítači za předpokladu, že počítač má odezvu, vestavěný bezdrátový vysílač. Ve skutečnosti jsou všechna přenosná zařízení standardně vybavena takovým modulem, ale zastaralé modely PC nemusí mít takový vysílač, který bude vyžadovat, než začnete přijít na to, jak nainstalovat bezdrátovou myš na počítači, zakoupit a nainstalovat modul Bluetooth, který se prodává v úložišti komponent. výpočetní technika.

Otázka, jak propojit bezdrátovou myš na vlastní pěst, navrhuje podobnou odpověď jak pro majitele notebooků, tak pro vlastníky počítačů:

  1. Stojí za to začít s ergonomickým manipulátorem s aktivací funkce samotné myši, která předtím zkontrolovala přítomnost baterií v ní. Chcete-li zapnout myš, stiskněte na svém pouzdru tlačítko ON.
  2. Bez ohledu na kritérium je manipulátor připojen k notebooku nebo PC, pak budete muset hledat odpovídající ovladače myši. Chcete-li to provést, přejděte do „Ovládacího panelu“ počítače nebo notebooku, vyberte v nabídce položku „Zařízení a tiskárny“, kde potvrďte příkaz „Přidat zařízení“.
  3. Po provedení akcí začne počítač vyhledávat manipulátor, v okně se zobrazí ikona myši. Dále musíte kliknout na ikonu, kterou přístroj nalezl, poté se otevře okno s tlačítkem „Další“ v pravém dolním rohu. Po stisknutí příkazu bude počítač inicializovat pádlo: při potvrzení spárování systémů se objeví okno s příkazem „Hotovo“, který musí být také potvrzen, po kterém budou nainstalovány všechny softwarové ovladače a nastavení. Poté je umožněna činnost myši ve standardním režimu.

Některé modely myší podmíněného typu jsou modifikovány párovým přepínačem, o kterém se můžete dozvědět pečlivým studiem instrukcí pro zakoupené zařízení před připojením. Pokud je přepínač přítomen ve vybraném modelu, ujistěte se, že je zapnutý, jinak nebudou systémy párování k dispozici pro implementaci.

Otázka, jak synchronizovat PC a bezdrátovou myš, je vyčerpána: s následným připojením manipulátoru nebudou nutné žádné další akce. Hlavní věc je, když používáte myš, na konci práce, vypněte jeho napájení, aby se šetřila energie baterie, a také je měnit podle potřeby. Kvalitní baterie jsou často dostačující pro šestiměsíční období aktivního provozu manipulátoru.

Rádiofrekvenční myš

Radiofrekvenční manipulátory se prodávají v sadě s malým přijímačem pro synchronizaci zařízení, která je připojena přes USB port k počítači. Hlavním rozdílem mezi bezdrátovými myšmi předchozí třídy a radiofrekvenčním typem je možnost jejich připojení k jakémukoli, dokonce i zastaralému počítači nebo notebooku, aniž by bylo nutné nakupovat další zařízení. Hlavní podmínkou pro připojení manipulátoru je dostupnost volného, ​​funkčního USB portu na provozovaném zařízení.

Pokyny pro připojení bezdrátové myši, která pracuje s rádiovým rozhraním k notebooku nebo počítači, vypadají takto:

  1. Rozbalte získaný manipulátor, prostudujte si jeho uživatelskou příručku.
  2. Chcete-li aktivovat myš, musíte nejprve zkontrolovat přítomnost baterií v ní nainstalovaných, pokud je myš napájena z baterie, ujistěte se, že je plně nabitá. Zapněte manipulátor stisknutím tlačítka ON (Zapnuto), které může být umístěno buď na zadní straně zařízení, nebo na straně. Některé modely jsou upraveny připojovacím tlačítkem umístěným na horní straně konstrukce: musí být stisknuto před instalací ovladačů.
  3. Součástí musí být adaptér, který vypadá jako USB flash disk: musí být vložen do volného USB portu. Po výše uvedených manipulacích by měl být software počítače nebo notebooku automaticky synchronizován, po několika minutách inicializace bude myš připojena.

V některých případech se myš nemusí připojit přes popsané operace, a to ani při správně provedených akcích. Pak potřebujete další instalaci ovladače.

K tomuto účelu budete muset použít disk se softwarovými ovladači určenými k přímé konfiguraci připojení myši, která je často součástí. Chcete-li to provést, vložte disk do speciální jednotky, spusťte jej a podle standardních doporučení prostřednictvím dohody s licenčními podmínkami nainstalujte bezdrátový manipulátor.

Je trochu těžší vyřešit otázku, jak konfigurovat software na notebooku, pokud notebook není upraven instalovanou jednotkou pro čtení disků? Tato situace také není problematická: pro získání nastavení můžete využít služeb výrobce myši na oficiálních stránkách výrobce. Problém je vyřešen stažením ovladačů do notebooku s jejich následnou instalací.

Indukce typu myši

Manipulátory indukčního formátu, přestože jsou hodnoceny jako bezdrátové modely, však vzhledem k jejich konstrukčním a technickým vlastnostem patří k relativně zastaralému příslušenství. Modely jsou dodávány včetně koberec-tablet, který je připojen k počítači pomocí kabelu. Tato konstrukce omezuje vzdálenost od počítače k ​​manipulátoru, podobně jako u standardních kabelových modelů. Instrukce, jak připojit indukční bezdrátovou myš k PC, se tedy zásadně neliší od připojení běžného „sledovaného“ manipulátoru:

  1. Rozbalte zakoupené příslušenství, nasaďte myš na podložku, zkontrolujte přítomnost baterií a zapněte ji. Připojte rohož k počítači pomocí kabelu zasunutím konektoru USB do volného portu.
  2. Počkejte několik minut, než počítač inicializuje pádlo. Důkazem synchronizace bude rozsvícený indikátor na myši.

Při této instalaci lze považovat myš za dokončenou.

Shrnutí

Bezdrátové myši jsou pohodlnou a mobilní alternativou obvyklých "ocasních" manipulátorů, takže výsledek nezklame ihned po zakoupení zboží, je lepší dát přednost modelům od známých výrobců s důstojnými technickými vlastnostmi.

Při volbě příslušenství je třeba věnovat pozornost typu připojení, které bude určovat schopnost synchronizovat vybraný produkt se zařízením osobního počítače, stejně jako zaměření na rozsah, frekvenční charakteristiky, které určují rychlost odezvy notebooku na příkazy.