Základy a zahájení práce s programem CorelDRAW

Nástroj CorelDRAW je grafický editor, výkonný nástroj pro práci s vektorovou grafikou. Korel je nástroj pro profesionály v oblasti webdesignu, ikonografie a ilustrací, protože program je plně vytvořen pro vytváření a úpravu rozvržení stránek, různých prvků webové grafiky a také velké množství různých nástrojů pro vytváření vektorových ilustrací, ikon a dalších prvků. V tomto článku se podrobně podíváme na to, jak pracovat v programech CorelDRAW x7, x8 a dalších verzích a na jakých principech je interakce s tímto programem založena. Pojďme na to přijít. Pojďme!

Korel má poměrně jednoduché a intuitivní rozhraní (jak pro profesionální software), tak i rozsáhlou sadu vzdělávacích nástrojů, které vám umožní rychle zvládnout grafický editor, který je jednoznačným plusem pro začínající designéry. CorelDRAW obsahuje pracovní prostor Adobe Illustrator, který pomáhá těm, kteří již dříve s produktem spolupracovali, rychle si zvyknout na nový program.

Pracovní prostředí aplikace CorelDRAW se neliší od ostatních grafických editorů. Ve středu je pracovní plocha. Objekty můžete kreslit jak uvnitř, tak i za jejich redistribucí, avšak při ukládání obrázku se zobrazí pouze ty prvky, které jsou uvnitř pracovní plochy. Pomocí měřicího pravítka můžete přesně umístit prvky obrazu a měřit je. Vpravo je paleta barev pro práci s barvou. Stavový řádek zobrazuje různé informace, které jsou velmi užitečné při práci s obslužným programem. Hlavní pracovní nástroje jsou na panelu nástrojů.

 1. Sada nářadí
 2. Karta Dokument
 3. Záhlaví
 4. Menu bar
 5. Nemovitosti Bar
 6. Okno kreslení
 7. Okno nastavení
 8. Paleta dokumentů
 9. Navigátor dokumentů
 10. Stavový řádek
 11. Navigátor
 12. Barevná paleta

Pomocí tlačítek na panelu nástrojů můžete rychle a snadno provádět různé akce. Zvláštní pozornost si zaslouží panel vlastností (nebo PropertyBar). Tato tlačítka se objeví a zmizí v závislosti na tom, s čím pracujete v určitém okamžiku. Na panelu vlastností můžete vždy najít nejužitečnější nástroje v určitém okamžiku. Pokud potřebujete umístit lištu nástrojů na jiné, pohodlnější místo, přetáhněte ji myší. Panely lze umístit libovolně, kdekoli na obrazovce. Nabídku lze také umístit na vhodném místě. Jakýkoliv z panelů můžete zobrazit nebo vidět. K tomu stačí kliknout pravým tlačítkem myši na volné místo a vedle něj se otevře pomocné menu, kde jsou viditelné panely označeny klíšťaty.

V budoucnu budete používat řadu nástrojů umístěných na panelu nástrojů nazvaném "Grafika" (Toolbox). Vyberte všechny nástroje jeden po druhém kliknutím na ně myší. Všimněte si, že obsah panelu vlastností se změní pro každý vybraný nástroj. Stejným způsobem se změní obsah stavového řádku. Po drobné úpravě aplikace CorelDRAW můžete začít vytvářet různé vektorové objekty a vytvářet rozvržení nebo ilustrace.

Jakýkoliv vektorový obraz se skládá z velkého počtu komponent, z nichž každý může být upravován nezávisle na sobě. Tyto části se nazývají objekty. Kombinováním objektů můžete vytvořit nový objekt, takže objekty mohou být velmi odlišné a jednoduché a extrémně složité. Rozměry, zakřivení a umístění každého objektu jsou množinou číselných koeficientů, což umožňuje škálování obrazu pomocí jednoduchých matematických algoritmů. Současně se kvalita obrazu nemění. Pomocí vektorové grafiky, nemůžete přemýšlet o tom, jakou velikost bude prvek v budoucnu, protože obraz může být vždy převeden na libovolnou velikost bez ztráty kvality.

Velkou výhodou vektorové grafiky je, že výsledné soubory zabírají mnohem méně místa než soubory obsahující rastrovou grafiku. Samozřejmě, bez nevýhod také nemůže udělat. Protože všechny vektorové obrazy se skládají z křivek, které jsou popsány matematickými vzorci, je poměrně obtížné dosáhnout realistického obrazu, protože by pro to bylo zapotřebí příliš mnoho objektů, proto nelze vektorové kresby použít k zakódování fotografií. Při pokusu o popis obrázku bude velikost konečného souboru mnohem větší než odpovídající bitmapový soubor.

Nyní víte, jak používat program CorelDRAW a základní principy jeho práce. Řekněte ostatním uživatelům v komentářích o vašich úspěších ve zvládnutí Korely, sdílejte své tipy a zeptejte se na vše, co vás zajímá na téma, o kterém jste diskutovali.