UsoClient.exe proces: virus nebo standardní operace

Spuštění osobního nebo přenosného počítače je technologicky složitý proces, ve kterém zařízení načte všechny operace nezbytné pro další provoz. V produktivních počítačích trvá proces několik vteřin, uživatel ho téměř nepozoruje, v pomalejších zařízeních trvá proces o něco déle. Uvažuje-li se o procesu spouštění počítače, někdy si uživatel všimne, jak se na obrazovce při změně grafických prvků na několik sekund objeví černá obrazovka s textem, který doprovází UsoClient.exe. Takový precedens způsobuje paniku: pod razítkem takové operace může skrýt cokoliv, až do virové infekce PC, se všemi následnými důsledky. V tomto článku vám řekneme, co tato „podivná“ konzola je, s méně obskurním nápisem, proč se zdá, slouží jako hrozba pro výkon počítače nebo ne, jak „bojovat“ s ním a zda je to potřeba.

Nebezpečný proces UsoClient.exe.

Podstata nápisu UsoClient.exe: jaký je tento proces

Každý uživatel počítačového zařízení by měl pozorně sledovat procesy prováděné na počítači, protože na tom závisí možnost dalšího nepřetržitého provozu zařízení. Takový precedens, jako je vzhled konzole s černou výplní a jakoukoli textovou zprávou, by samozřejmě neměl být přehlédnut: tato situace může fungovat jako standardní proces při spouštění notebooku a alarmový signál o zavedení viru do systému, který může významně narušit operační systém. V každém případě je potřeba zjistit, jaký druh UsoClient.exe oznámení existuje, s hledáním odpovědi na otázku, je tento precedens nebezpečný pro počítač a operační systém, nebo není důvod k obavám.

UsoClient.exe - je modifikace souboru s příponou exe, patří do kategorie "spustitelných souborů", což znamená implementaci procesu spouštění určitých úkolů prováděných PC během jeho provozu, navržených speciálně pro Windows 10. Proces se týká standardních operací pro desátou verzi Windows Plánovač úloh určuje správné fungování skladové aplikace systému Windows Update. V důsledku toho, vzhledem k funkčnímu účelu, soubor patřící k "systémovým komponentám", konzola s oznámením UsoClient.exe nepředstavuje hrozbu pro PC a jeho výkon. Pro uživatele, kteří z nějakého důvodu „zasahují“ do tohoto procesu, kteří chtějí odstranit operaci ze spouštěcích komponent, je nutné zjistit, zda je tento úkol proveditelný, s předběžným hledáním souboru v systému, který bude dále projednán.

Specifika vzhledu a umístění souboru

Pokud se uživatel zajímá o problém spuštění konzole s oznámením UsoClient.exe, znamená to, že se již musel zabývat podobným precedensem na svém notebooku. Okno konzoly se zpravidla objeví v určitém stadiu spouštění počítače a vizuální manifestace se odehrává následovně: na několik sekund se v procesu spouštění laptopu objeví konzole s černou obrazovkou, jejíž horní řádek obsahuje název s přístupovou adresou UsoClient.exe . Po několika sekundách toto okno zmizí, proces spouštění pokračuje v normálním režimu. Někdy podobný precedens nastane když načte určité kategorie aplikací, nicméně takové případy jsou v praxi velmi vzácné. Často tento proces je dokonce vizuálně nepostřehnutelný, pokud má notebook slušné technické parametry pro výkon a operační systém je načten rychle.

Podmíněný soubor můžete najít na adrese uvedené v horním řádku konzoly, která se zobrazí: často je to C: / Windows / System32, někdy může být složkou C: / winSxS umístění systémové komponenty. Umístění podmíněného objektu na jiné adrese označuje pochybný původ souboru. Zastavení provozu tohoto procesu není povinné, protože operace neovlivňuje výkon notebooku, ale pokud taková potřeba vyvstane, uživatel může operaci ze softwarových úkolů odstranit sám, s vědomím postupu pro provádění postupu.

Jak zablokovat proces

Vzhledem k tomu, že proces UsoClient je připsán systémovým, neexistuje praktická potřeba ho blokovat a uživatel musí pochopit odpovědnost za zakázání provozu systémového nástroje. Soubor je přímo zodpovědný za aktualizaci systémových prvků operačního systému v automatickém režimu, proto po vypnutí podmíněné funkce bude uživatel muset provádět aktualizace v ručním formátu, systematicky, aby mohl správně fungovat v OS. Pokud má podráždění uživatele z vyskakovací konzoly vyšší prioritu, než je potřeba pro následné ruční aktualizace systému, budete muset proces vypnout podle pravidel:

  1. Prostřednictvím okna "Spustit", které se nazývá v systému Windows 10 současným stisknutím kláves WIN a R, vstupte do nabídky "Plánovač úloh" zadáním direktivy Taskschd.msc do řádku "Otevřít". Otevřená aplikace je přímo zodpovědná za mazání, aktualizaci, opravu a zastavení systémových úloh.
  2. Chcete-li zastavit proces UsoClient, budete muset najít složku UpdateOrchestrator v otevřeném registru a otevřít ji pravým tlačítkem manipulátoru.
  3. V pravém podokně okna se otevře seznam úkolů, mezi nimiž musíte najít soubor Scan plán, kliknout na něj myší, což umožní přístup do sekce Akce.
  4. Pod nadpisem "Akce" v registru "Vybraná položka" klepněte pravým tlačítkem myši na manipulátor a klepněte na položku "Zakázat".

Po manipulaci restartujte počítač, aby se změny projevily: stáhnutí notebooku již nebude doprovázet vzhled úlohy UsoClient.

Vyloučit variantu s virovou infekcí PC

Ačkoliv je prvek UsoClient hodnocen jako systémový prvek, existuje pravděpodobnost, že výsledný proces má škodlivou virovou podporu. Důkazem toho, že soubor má virový původ, může být jeho nestandardní umístění:

  1. Při spuštění počítače je soubor načten z adresy, která neodpovídá C: / Windows / System32.
  2. Existuje několik souborů UsoClient.exe v registru System32, s mírným rozdílem v názvu, který označuje originalitu pouze jeden procesní dokument.

Takové situace mohou být způsobeny infikováním počítače komponenty virů, které jsou skryté pod názvem, který má shodný nebo podobný název se systémovým procesem, aby efektivněji zatajil hrozbu od vlastníka počítače. Předpoklad, že soubor má virovou povahu, vyžaduje okamžitá, drastická opatření, s antivirovou orientací, ke kontrole systému na viry a jejich paralelní odstranění. Za tímto účelem může uživatel použít jakýkoli antivirový software instalovaný na PC, například AdwCleaner, Spyware Doctor, CCleaner nebo podobné aplikace a funkce. Skenování a mazání zjištěných hrozeb pomocí spolehlivého antivirového nástroje tento problém vyřeší, odstraní otázku vzniku procesu UsoClient škodlivého charakteru a použití nástroje přispěje k čištění a optimalizaci práce notebooku.

Shrnutí

Vzhled konzoly UsoClient při načtení přenosného počítače, pokud je adresa procesu C: / Windows / System32, nemá žádnou podporu problémů, označuje začátek úlohy aktualizace systému, která souvisí se standardními postupy v systému Windows 10 a není příčinou paniky. V situacích, kdy je vzhled konzoly kritický pro uživatele, může být proces zastaven provedením jednoduchých manipulací popsaných v článku. Po dokončení procesu odstranění úlohy UsoClient nezapomeňte na potřebu pravidelně aktualizovat systém pomocí manuálních metod s cílem optimalizovat funkčnost počítače a systematicky prohledávat váš počítač na viry pro preventivní účely.